Vill ni ansluta er?

Alla Kvinno- & tjejjourer som är anslutna till Feronia får dels beställa det speciellt utformade personlarmspaketet till ett mycket förmånligt pris, samt får 10% i återbäring.

Men framför allt kan alla kvinnojourer och tjejjourer som är anslutna till Feronia få ta del av pengarna som samlas in till projektet. Och man behöver inte vara kund hos oss för att ansluta sig.

Vill ni ansluta er?