För kvinnojourer

Vill ni ansluta er?

Alla kvinnojourer och tjejjourer som är anslutna till Feronia kan få ta del av pengarna som samlas in till projektet. Det är helt kostnadsfritt att vara medlem. För mer information, kontakta
oss på hanna.stenvall@axel.se