Kategorier
Uncategorized

”Inte inför barnen!”

Idag är det Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression (International day of innocent children victims of aggression) en dag instiftad av FN för att uppmärksamma alla barn som dagligen utsätts för och tvingas bevittna aggressioner.

NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, uppskattar att ungefär var tionde barn tvingas bevittna pappas våld mot mamma. Det är alltså ungefär två barn per skolklass. Och således ungefär två pappor per föräldramöte.

Att behöva se sin pappa, någon man älskar och ser upp till – någon som ska skydda, uppfostra, älska och ta hand om dig, utöva våld mot mamma är traumatiserande. Dessutom har dessa barn ofta ingen att prata med – vem vänder du dig till när dina egna föräldrar antingen är förövaren eller offret? Barn vågar ofta inte berätta för någon närstående, och tar istället på sig ett stort ansvar och försöker medla, lugna och trösta. Det är en otrygg och giftig miljö som inget barn förtjänar att växa upp i.

Här skriver Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, om ämnet.

Våld i hemmet är inte den enda sortens aggressioner barn drabbas av – det kan även röra sig om exempelvis lärare, andra vuxna, vänner, syskon eller klasskamrater som beter sig illa, skriker, bestraffar, slåss eller mobbas. Hur kan vi hjälpa barnen i vår närhet? Ett första steg är att fråga barn om deras upplevelser och lyssna.

Alla människor förtjänar trygghet. Ta hand om varandra!

Feronia-gänget.